Prve omembe kraja segajo v leto 1140. Takrat so si ozemlje pridobili žovneški gospodje – predniki Celjskih grofov. Braslovče so še v času Celjskih grofov dobile trške pravice in svoj grb. Nekoč znane po obrtništvu in trgovini, danes predvsem po hmelju in odbojki.

BRASLOVČE

OŠ Braslovče


Braslovče ležijo na severni strani avtoceste A1, izvoz Šentrupert.