Prva fotografija je iz leta 1964, a začetki odbojke v Braslovčah zagotovo segajo še v zgodnejša leta.


1964

(1964-65) Igralci z leve proti desni: Drago Fonda, Janez Rovšnik, Jože Zbičajnik, nn, Zvone Marovt, Franc Strnad.


1964

(1964) Ob 60-letnici društva. Braslovški veterani: Edvard Resner, Franci Rovšnik, Jože Praprotnik, Iko Krničnik, Lado Uratnik, Edo Uratnik.


1967

(1967) Igralci z leve proti desni: Vinko Rovšnik, Rudi Kronovšek, Janez Rovšnik, Jože Zbičajnik, Tone Sorčan in Rudi Sedovšek.


1970

(1970) Igralci z leve proti desni: Rudi Sedovšek, Ivo Marovt, Vinko Rovšnik, Anton Aškerc, Tone Sorčan, Janez Rovšnik, Rudi Kronovšek, Martin Marovt.


1975

(1975) Jugoslovansko državno prvenstvo pionirjev v Osijeku. Zasedli 4. mesto. Stojijo: trener Franc Kralj, Zmago Turnšek, Marovt Tomaž, Ljubo Žnidar, Ignac Krivec. čepijo: Matija Rožič, Emil Fekonja, Niko Rožič in Boris Klokočovnik.


1975

(1975) Prvi turnir v mini odbojki-pionirji v Sloveniji in Jugoslaviji, na igrišču pred DTV Partizanu v Braslovčah. Trener obeh ekip Franc Kralj. Stoji ekipa, ki je zasedla prvo mesto: Davorin Čmak, Tomaž Marovt, Mitja Rak, Matija Rožič. Čepi ekipa, ki je zasedla drugo mesto: Zmago Turnšek, Boris Klokočovnik, Niko Rožič, Ignac Krivec.


1977

(1977) Braslovški odbojkarji, razseljeni po različnih klubih, zbrani na turnirju za dan hmeljarjev. Takrat se je v Braslovčah gradila nova šola, ker do tedaj niso imeli telovadnice, da bi nastopali v članski konkurenci. Na sliki: Tone Sorčan (ŠVICA), Marjan Irman (Ljubljana), Franc Baš (Šempeter), Franjo Pustoslemšek (Šempeter), Peter Juhart (Celje), Pepi Matko (Šempeter), Rudi Dobrišek (Šempeter), Peter Škraber (Šempeter)


1978

(1978) Mladinsko prvenstvo Slovenije v Braslovčah. Stojijo: Ignac Krivec, Todi Tratnik, Ljubo Globačnik, Andrej Hlačun, Marjan Kumer, Zmago Turnšek. Čepijo: Bojan Mežnarič, Darko Holc, Tomaž Marovt, Matija Rožič, Pepi Matko.


1979

(1979) Braslovče 4. ekipa v Sloveniji in so igrali v 1. slovenski ligi. Stojijo: Zmago Turnšek, Bojan Mežnarič, Peter Škraber, Marjan Kumer, Niko Rožič, Boris Klokočovnik. Čepijo: Pepi Matko, Darko Holc, Franc Baš, Tomaž Marovt, Ignac Krivec, Jani Rojnik, (Franjo Pustoslemšek – manjka, na služenju vojaškega roka).


1979

(1979) Prve klubske trenerke. Stojijo: trener Joži Radišek, Zmago Trnšek, Bojan Mežnarič, Peter Šrkaber, Marjan Kumer, Niko Rožič, Tomaž Marovt. Čepijo: Pepi Matko, Jani Rojnik, Franc Baš, Ignac Krivec, Boris Klokočovnik, Darko Holc.


1985

(1985) Ekipa Braslovč. Stojijo: Mani Rak, Zmago Turnšek, Boris Praprotnik, Franci Podbregar, Milan Šoštarič. Sedijo: Zvone Strojanšek, Igor Rojnik, Andrej Hribernik, Tomaž Marovt, Zvone Zbičajnik, Sergej Rak.


1986

(1986) Stojijo: Robi Strnad, Marjan Donko, Sandi Fužir, Franci Podbregar. Čepijo: Tomaž Marovt, Brane Bednjanič, Alfred Brinovec.


1987

(1987) Stojijo: Andrej Hribernik, Igor Rojnik, Tomaž Marovt, Zvone Zbičajnik. Čepijo: Strnad Robi, Milan Šoštarič, Boris Praprotnik, Sergej Rak.


1987

(1987) Stojijo: Franci Podbregar, Tomaž Marovt, Brane Bednjanič, Zvone Zbičanjik, trener Marjan Kumer. Čepijo Sandi Fužir, Alfred Brinovec, Sergej Rak, Andrej Hribernih.


1988

(1988) Stojijo: Milan Šoštarič, Zvone Zbičajnik, Boris Praprotnik, Tomaž Marovt, Igor Rojnik. Sedijo: Alfred Brinovec, Sandi Fužir (odhod k vojakom), Franci Podbregar, Andrej Hribernik, Sergej Rak.


1994

(1994) Kadeti. Stojijo: Gregor Račnik, Borut Škrabe, Rok Podlesnik, Daniel Terglav, trener Alfred Brinovec. Čepijo: Matevž Šoster, Miha Pantelič, Dejan Najvirt, Sebastijan Rakun.


2002

(2002-03) Ekipa Braslovče-Šempeter 2. Stojijo: Rok Podlesnik, Sandi Fužir, Miha Pantelič, Grega Ortl, Borut Škrabe, Daniel Terglav, trener in igralec Simon Božič. Čepijo: Mitja Dvornik, Matevž Stegnar, Dejan Tavčer, Dejan Šoster, Gregor Račnik, predsednik društva Alfred Brinovec.


2004

(2004) Pariz – prvenstvo fakultet, jedro ekipe so bili Braslovčani. Na sliki: trener-igralec Alfred Brinovec, Klemen Skok, Dani Terglav, Rok Podlesnik in Grega Ortl.


2007

(2007-08) Ekipa Braslovč, 8. mesto v 3. DOL-vzhod. Stojijo: pomočnik trenerja Igor Rojnik, Gregor Voh, Matevž Stegnar, Boris Brus, Luka Krajnc, Bojan Tamše, Peter Mandelc, Klemen Cvirn, trener Tomaž Marovt. Čepijo: Marko Bizjak, Andraž Krajnc, Martin Marovt, Aleksander Vrenko, Žiga Voh, Denis Omladič, Sebastjan Rehar, Aljaž Ušen.


2008

(2008-09) Ekipa Braslovč, 6. mesto v 3. DOL-vzhod. Stojijo: pomočnik trenerja Igor Rojnik, predsednik kluba Marjan Brus, Andraž Krajnc, Boris Brus, Matevž Stegnar, Aleksander Vrenko, Žiga Voh, Luka Krajnc, Gregor Voh, trener Dragan Bojinovič. Čepijo: Peter Mandelc, Rok Volovlek, Aljaž Ušen, Denis Omladič, Klemen Cvirn, Martin Marovt.


2009

(2009-10) Ekipa Braslovč, 1. mesto v 3. DOL-zahod. Stojijo: Trener Tomaž Marovt, Sandi Vrenko, Matija Lončar, Žiga Voh, Grega Voh, Bojan Tamše, Dejan Udrih, Andraž Krajnc Luka Krajnc, Matevž Stegnar, pomočnik trenerja Andrej Hribernik. Čepijo: Brinovec, Vlado Krk, Borut Škrabe, Martin Marovt, Rok Volovlek, Klemen Cvirn, Matej Hribernik.


2010

(2010-11) Ekipa Braslovč, 8. mesto v 2. DOL. Stojijo: Brinovec, Andraž Krajnc, Matija Lončar, Bojan Tamše, Borut Škrabe, Matevž Stegnar, Sandi Vrenko. Čepijo: Matej Hribernik, Klemen Cvirn, Martin Marovt, Rok Volovlek, Grega Voh.


2011

(2011-12) Ekipa Braslovč, 12. mesto v 2. DOL. Stojijo: Andraž Krajnc, Žiga Plaskan, Matija Lončar, Grega Šolinc, Luka Hribernik, Bojan Tamše, Jakob Rojnik, Martin Marovt. Čepijo: Sašo Goubar, Rok Volovlek, David Sternad, Andraž Šoštarič, Borut Markovič, Luka Volovlek.


2012

(2012-13) Ekipa Braslovč, 6. mesto v 3. DOL-zahod. Stojijo: Pomočnik trenerja Franci Dolšak, Urban Kotnik Luka Hribernik, Žiga Plaskan, Niko Strahovnik, Grega Šolinc, Ervin Žveplan, Jakob Rojnik, Martin Marovt, trener Goran Cestnik. Čepijo: Sašo Goubar, Luka Volovlek, David Sternad, Andraž Šoštarič, Nejc Hribernik, Borut Markovič.


2013

(2013-14) Ekipa Braslovč, 5. mesto v 3. DOL-zahod. Stojijo: Simon Javornik, Urban Kotnik, Bojan Tamše, Maj Marovt, Luka Volovlek, Žiga Plaskan, Grega Šolinc, trener Zvone Zbičajnik. Čepijo: Aljaž Brus, David Sternad, Martin Marovt, Rok Volovlek, Jan Skok, Andraž Šoštarič.